About

About

Bunaíodh Gaelscoil na Móna i mí Mheán an Fhomhair 2000 le Gaeloideachas i Lóiste na Móna agus san Uachtar Chluanaí a sholáthair. Ba toradh é seo den ráchairt a bhí ag dul i méid ag an naíscoil áitiúil, Naíonra na Móna. Faoin am sin, gan bunscoil áitiúil, chuaigh páistí na naíscoile chuig ceann de na trí scoil is cóngáraí. I 2000, lonnaíodh an chéad bhunscoil sa cheantar, Gaelscoil na Móna, san fhoirgneamh céanna leis an naíscoil (athainmnithe Naíscoil na Móna). Mar gheall ar éileamh ghaeloideachais sa cheantar, bhí dhá sheisiún ag an naíscoil in aghaidh an lae agus bhí rolla na bunscoile ag fás go tapa. Dá thoradh sin, bhí ar Gaelscoil na Móna suíomh úr a chuardach. I 2004, bhog Gaelscoil na Móna chuig an suíomh ina bhfuil sí sa lá atá inniu ann, i bhfoirgneamh le dhá seomra ranga ann. Cuireadh méadú líon na bpáistí ar an scoil dara fhoirgneamh a bhunú. I 2009, osclaíodh an triú fhoirgneamh atá galánta úrthógtha ina bhfuil páistí ó Rang 3 go Rang 7 lonnaithe. Tá pleananna ann le foirgneamh úr eile a thógáil nuair a bhaineann an scoil Stádas Caipiteach amach. Ar na meallaibh, cuireadh pleananna forbhartha don Naíscoil chuig an Roinn Oideachais agus táimid dóchasach go mbeidh freagra dearfach againn sa dóigh is go mbeimid in ann chur leis an dea-oideachas réamhscoile trí mhean na Gaeilge atá á sholáthair againn. Tá Gaelscoil na Móna croí lárnach sa phobal. Oibrímid sa phobal, ar son an phobail, chun oideachais den scoth a sholáthair do gach páiste faoinár gcúram. Tá sé mar aidhm againn an caighdeán ratha is airde, go háirithe sa Bhéarla, sa Ghaeilge agus sa Mhata a bhaint amach ar aon le cinntiú go bhforbraítear go hiomlán na buanna ar leith atá ag gach páiste.

Gaelscoil na Móna was established in September 2000 to provide Irish medium education to the Turf Lodge/Upper Springfield area of West Belfast. This was a response to growing demand from the local Irish medium nursery school Naíonra na Móna. At that time, in the absence of a local Irish medium primary school, the nursery fed into the three closest Irish Medium Schools. Initially Gaelscoil na Móna was situated in the same small building as the nursery school, the newly renamed Naíscoil na Móna. A growing nursery enrolment required Naíscoil na Móna to hold two daily sessions; at the same time increasing admissions meant that the school, Gaelscoil na Móna, would have to seek new premises. In 2004 Gaelscoil na Móna moved to its present site in a two classroom mobile building. Increasing numbers soon required the addition of a further mobile building and subsequently the addition of another more permanent school building which now houses Key Stage One and Two classes. There are plans, upon reaching capital status, to build a further more extensive school building to help meet the ever-increasing demand for local Irish medium education. Recently we sent plans to the Department of Education to develop our nursery. We are hopeful of a positive response to those plans so that we can improve even further the excellent Irish Medium pre-school education which we are providing. Gaelscoil na Móna is a school founded in the community. Gaelscoil na Móna works within the community, for the community, to provide each child in its care with the best education possible. We strive for the highest standards, particularly in Irish, English and Maths whilst ensuring that all our children’s unique talents are well developed.

News

Useful Links

 

Address:

 

Gaelscoil Na Mona

1 Monagh Link

Belfast

Antrim

BT11 8QB

 

Tel: 028 9061 1588