Extended Schools

Each week, we have a range of extracurricular activities; including:

- Breakfast Club every day from 8.20 to 8.55am

- Football Club

- Hurling Club

- Literacy Club

- Numeracy Club

- Personal Development

- Eco Club

- Introduction to music

- Music – tin whistle & fiddle

 

We are always encouraging our parents to become more central in school life, during school hours and outside of the school day. Many of our present employees in the school began by taking part in our parents’ group or as volunteers in the school. To develop this approach, we are founding a ParentCouncil. If you are interested in taking part or would just like some information on the Council, contact the school.

 

Bímid i gcónaí ag iarraidh go mbeidh tuismitheoiri s’againn níos lárnaí i saol na scoile, taobh istigh d’uaireannta scoile agus lasmuigh den lá scoile. Thosaigh neart dár n-oibrithe faoi láthair mar chuid de ghrúpa tuismitheora nó mar oibrithe deonacha. Chun an cur chuige seo a fhorbairt, táimid ag bunú Comhairle na dTuismitheoirí. Mar tá suim agat pairt a ghlacadh nó tuilleadh eolais a fháil faoi, gabh i dteagmháil leis an scoil.

News

Useful Links

 

Address:

 

Gaelscoil Na Mona

1 Monagh Link

Belfast

Antrim

BT11 8QB

 

Tel: 028 9061 1588

 

Extended Schools