Home

Welcome to Gaelscoil na Móna
Fáilte go suíomh idirlíne Ghaelscoil na Móna. Tá súil againn go gcuideoidh an suíomh seo libh saol ar Ghaelscoil na Móna a thuigbheáil. Caith súil fríd gailéirí na scoile nó léigh an nuacht scoile is déanaí. Buail isteach go minic le coinneáil ar an eolas faoi saoire na scoile. Má bhíonn eolas de dhith ort ar pholasaithe na scoile, tá na polasaithe ar fad anseo. Má tá sibh ag fiosrú oideachas scoth an oideachais trí mheán na Gaeilge, tháinig sibh ar an áit cheart – gabhaigí i dteagmháil linn, tá ár sonraí ar an leathanach teagmhála.


Welcome to Gaelscoil na Móna’s website!

We hope this site will give you an insight into life in Gaelscoil na Móna. Have a look through our photo gallery or read the latest school news. Check in regularly to keep up to date with school holidays. If you need information on school policies, they’re all here. If you are considering an excellent Irish Medium education for your child, you have come to the right place - contact us, our details are on the contacts page.